Onderdelen: 1. Theorie. 2. Voorbereiden praktijk. 3. Rijden openbare weg. 4. Evaluatie theorie en praktijkgedeelte. 5. Voorbereiding praktijkgedeelte parcours. Copyright © 2011 Righthand Drive Course, alle rechten voorbehouden Experience 2 (RHD) Duur: Ongeveer 2 uur. Voor wie: Iemand die er tegen opziet om met een rechtsgestuurde auto in een linksrijdend land te rijden, bijvoorbeeld in verband met zijn/haar vakantie. Inbegrepen: Praktijk- en theorieles, een syllabus en certificaat Righthand Drive Course. Locatie: Parcours Righthand Drive Course. Parkeerplaats cq industrie terrein en openbare weg. Dit is in overleg ook mogelijk in je eigen omgeving. Doel: Het op een vertrouwde manier een rechtsgestuurde auto kunnen besturen en het oefenen van verschillende kruisingen en rotondes op de ‘’Engelse’’ manier. Terug Experience 2